EURUSD 1,0675 0,15%
#BK 44,85 0,07%
#KHC 88,56 0,81%
#UTX 110,56 -0,14%
GBPUSD 1,2334 -0,02%
#C 56,69 0,07%
#KO 41,40 0,68%
#VZ 53,08 1,38%
USDJPY 115,09 0,12%
#CAT 94,90 1,62%
#MCD 122,44 0,22%
#WMT 67,31 -0,42%
USDCHF 1,0052 -0,11%
#CL 52,69 2,26%
#MDLZ 45,14 1,22%
#XOM 85,35 0,77%
USDCAD 1,3338 0,14%
#CSCO 30,18 0,73%
#MMM 178,80 0,08%
AUDCAD 1,0058 -0,15%
EURJPY 122,86 0,28%
#DD 73,37 0,60%
#MO 69,76 0,33%
AUDCHF 0,7582 -0,40%
EURCHF 1,0731 0,05%
#DIS 107,51 0,23%
#MRK 62,62 3,69%
AUDJPY 86,76 -0,16%
GBPJPY 141,94 0,10%
#EBAY 30,65 -0,20%
#MSFT 62,46 0,29%
AUDUSD 0,7543 -0,29%
GBPCHF 1,2397 -0,14%
#F 12,40 -0,08%
#NG 3,314 0,21%
CADCHF 0,7531 -0,24%
GOLD 1202,56 -0,07%
#GE 30,66 -1,70%
#NOK 4,74 0,42%
CADJPY 86,25 0,00%
#AA 35,41 0,03%
#GOOG 803,79 0,22%
#ORAN 15,83 0,38%
CHFJPY 114,39 0,24%
#AAPL 120,05 0,29%
#HD 135,22 -0,12%
#PFE 32,06 1,18%
CRSIDX 9811,4 -0,30%
#ADBE 109,76 0,01%
#HON 117,90 0,03%
#PG 87,93 3,70%
EURAUD 1,4155 0,43%
#AIG 66,92 0,97%
#HPQ 14,80 -0,27%
#QQQ 123,37 0,36%
EURGBP 0,8654 0,17%
#AMD 9,84 0,81%
#IBM 168,92 1,24%
#S 9,03 0,89%
NZDCAD 0,9532 -0,47%
#AMZN 812,45 0,43%
#INTC 36,82 0,76%
#SNE 30,48 0,33%
NZDCHF 0,7182 -0,72%
#AXP 76,62 -0,08%
#IP 53,81 2,14%
#SPY 227,01 0,48%
NZDJPY 82,24 -0,47%
#BA 159,49 0,32%
#JNJ 114,88 0,62%
#T 41,75 1,84%
SILVER 17,00 0,15%
#BAC 22,85 1,49%
#JPM 83,68 0,49%
#UL 41,92 0,88%
Deschiderea contului Real

Pentru deschiderea contului real la Corsa Capital Investments, Dvs trebuie să acceptați condițiile ofertei publice – Acordul despre procedura de efectuare a tranzacțiilor.

Acordul de oferta publică nu necesită a fi semnată și are aceeași putere juridică ca și documentele semnate pe suport de hîrtie sau în forma electronică.

După acceptarea condițiilor Acordului despre procedura de efectuare a tranzacțiilor Dvs va trebui să completați forma de înregistrare pentru deschiderea contului real în compania Corsa Capital Investments.

După completarea formei de înregistrare Dvs trebuie în decurs de 30 de zile să alimentați contul cu suma, pe care o doriți să folosiți pentru tranzacții. Imediat după trecerea mijloacelor în cont, el devine activ pentru tranzacții. Numărul contului și instrcțiunile de alimentare a contului Vă vor fi expediate pe e-mail indicat în forma de înregistrare.

Acordul de ofetă publică Corsa Capital Investments, Corp
British Virgin Islands, Tortola, Road Town, Drake Chambers, P.O. Box 3321

Acordul cu privire la procedura efectuării trazacţiilor valutare

1. Corsa Capital Investments, Corp., în continuare "Copania", prestează servicii de încheiere a tranzacţiilor de arbitraj şi a altor operţiuni pe piaţa Forex clienţilor săi în continuare "Client", în conformitate cu procedura şi condiţiile reglamentate de prezentul Acord.

2. Copania şi Clientul conştientizează faptul că drepturile şi obligaţiunile se limitează de prezentul Acord, şi sunt bazate pe executarea exactă şi la timp a dispoziţiilor Clientului. Copania nu dă recomandaţii Clientului şi nu poate influenţa şi/sau schimba deciziile Clientului referitor la realizare de către ultimul a drepturilor sale în cadrul prezentului Acord.

3. Acceptarea completă a condiţiilor prezentului Acord se consideră după îndeplinirea de către Client a următoarelor acţiuni:

a) completarea formei de înregistrare pentru desciderea subcontului la Companie, care este în acces liber pe pagina web: http://corsamd.com/open-trading-account.aspx

b) alimentarea subcontului în decurs de treizeci de zile din momentul deschiderii lui.

4. Locul încheierii Acordului părţile îl stabilesc ca locul de înregistrare a Companiei.

Adresa juridică a Companiei:

British Virgin Islands, Tortola, Road Town, Drake Chambers, P.O. Box 3321

Adresa poştală a Companiei:

British Virgin Islands, Tortola, Road Town, Drake Chambers, P.O. Box 3321

5. Terminologia de bază.

Valuta de bază - unitate bănească în care este denominat subcontul Clientului, se calculează comisioanele şi plăţile.

Timpul expirării opţionului - timpul, cînd se fixează cotaţiile instrumentului ales cu scopul verificării îndeplinirii condiţiilor opţionului.

Opţionul activ - opţionul procurat de către Client, momentul expirării căruia nu a avut loc.

Compania - persoana juridică care asigură încheierea tranzaţiilor şi efectuarea tuturor decontărilor necesare cu Clientul în conformitare cu prezentul Acord.

Clientul - persoana fizică, care a atins majoratul sau o persoana juridică, înregistrată în forma stabilită, care a deschis la Companie un subcont şi care încheie operaţiunile de arbitraj prevăzute în punctul 8 al prezentului Acord.

Opţionul reuşit - opţionul, la momentul expirării căruia au fost îndeplinite toate condiţiile stabilite.

Opţionul nereuşit - opţionul, la momentul expirării căruia nu au fost îndeplinite toate condiţiile stabilite.

Operaţiuni extratranzacţionare - operaţiunile de alimentare şi de retragere a mijloacelor de pe subcontul, executate la dispoziţia Clientului.

Opţion - operaţiune de arbitraj cu termen de expirare şi cu cotaţiile de execuţie fixe, pe care Clientul o încheie în cadrul procesului de gestionare a subcontului său în sistem.

Subcont - cont curent special de evidenţă internă, pe care se duce evidenţa obligaţiunilor reciproce între Client şi Companie, care apar în rezultatul operaţiunilor de tranzacţionare şi a celor extratranzacţionare ale Clientului.

Sistemul de tranzacţionare - totalitatea mijloacelor de acces la subcontul Clientului, care asigură posibilitatea încheierii tranzacţiilor de arbitraj şi care reprezintă partea site-ului Companiei destinată Clienţilor.

Instrumentele de tranzacţionare - perechile valutare, precum şi alte contracte la care se pot încheia tranzacţiile.

Operaţiuni de tranzacţionare - operaţiuni de arbitraj, încheiate în conformitate cu punctul 6 al prezentului Acord.

Condiţiile opţionului - un complex de evenimente, la apariţia cărora opţionul se consideră reuşit. Consecutivitatea şi corelarea condiţiilor necesare pentru execuţia opţionului se stabilesc de către Clientul în conformitate cu punctul 6 al prezentului Acord.

6. Reguluile de încheiere a tranzacţiilor de arbitraj la instrumentele financiare.

6.1. Folosind accesul electronic, Clientul poate încheia operaţiunile de procurare a opţioanelor, în sistemul de tranzacţionare.

6.2. Condiţiile opţionului sunt valabile pentru fiecare opţion în parte pentru toată perioaada de activitate a lui şi nu pot fi modificate.

6.3. Rezultatele opţionului expirat pot fi revizuite în favoarea Clientului sau a Companiei în cazul depistării cotaţiilor extrabursiere, problemelor tehnice sau a altor evenimete de forţă majoră.

6.4. Clientul nu are dreptul să renunţe la opţionul ativ, în afara cazurilor cînd acesta este prevăzut de codiţiile contractului.

7. Toate acţiunile întreprinse cu folosirea informaţiei despre subcontul Clientului (login, parola) sunt considerate ca fiind efectuate de către posesorul subcontului.

8. Clientul poate încheia operaţiunile de arbitraj pe subcontul propriu prin procurarea opţioanelor respective, permise în compartimentul site-ului destinat clienţilor.

9. Despre procedura deschiderii subcontului.

9.1. Clientul completează forma pentru deschiderea subconului la Companie, care este în acces liber în reţea internet la adresa:

http://corsamd.com/open-trading-account.aspx

9.2. Clientul îşi alimentează subcontul în decurs de treizeci de zile din momentul deschiderii subcontului, iar în cazul în care acesta nu s-a alimentat, Compania îşi lasă dreptul să închidă subcontul respectiv fără înştiinţarea Clientului.

9.3. Clientul poate încheia tranzacţiile de arbitraj imediat după alimentatrea contului cu mijloacele transferate.

9.4. Valuta de bază a subcontului este dolarul SUA.

10. Despre drepturile şi obligaţiunile Clientului şi a Companiei.

10.1. Clientul este informat şi este de acord cu faptul că Compania nu poartă răsundere pentru acţiunile sau lipsa acestora referitor la încheierea tranzacţiilor de arbitraj de pe propriul subcont.

10.2. Clientul poartă răspundere personală pentru starea subconului propriu şi confirmă că această responsabilitate cuprinde şi toate relaţiile între Companie şi Client, stipulate în prezentul Acord.

10.3. Copania nu poartă responsabilitate pentru mijloacele financiare ale Clientului, care au intrat pe contul Companiei.

10.4. Compania îşi rezervează dreptul să modifice prezentul Acord cu înştiinţarea Clientului cu 5 zile înaintea intrării în vigoare a modificărilor prin intermediul mijloacelor de comunicare indicate în punctul 11 al prezentului Acord.

10.5. Împuternicirile actuale ale Companiei sunt de lungă durată şi vor rămîne în vigoare pînă la recepţionarea de la Client a înştiinţării despre sistara activităţii prezentului Acord sau dpuă închiderea subcontului.

10.6. În cazul apariţiei litigiilor referitor la starea subcontului Clientului, părţile vor examina procesele-verbale cu operaţiunile prezentate de către Compania.

10.7. Clientul conştientizează faptul că orice recomandare referitor la încheiere a operaţiunilor de arbitraj cu instrumentele financiare, transmisă Clientului de către Companie sau de o altă persoană din partea Companiei, poartă doar un caracter informativ şi nu este o porpunere de a încheia tranzacţia.

10.8. Clientul declară şi asiguă că:

- Clientul este în conştiinţă, nu es află la evidenţă la o instanţă clinică, a împlinit majoratul şi este asigurat financiar;

- Clientul este în stare să tranzacţioneze pe pieţile financiare şi posedă cunoştinţe necesare;

- Toată informaţia prezentată Companiei de către Client este veridică, corectă şi completă, orice modificare a informaţiei este comunicată Companiei de către Client în mod cuvenit;

- Conturile (bancare sau cele speciale ale sistemelor electronice de decontare), pe care Clientul le foloseşte pentru decontare cu Companie aparţin lui, iar mijloacele de pe conturi au origine legală.

10.9. În cazul decesului a unui sau a mai multor posesori ai subcontului, Compania trebuie înştiiţată despre acest fapt în forma scrisă şi cu anexarea copiei certificatului de deces.

11. Mijloacele de comunicare.

11.1. Mijloacele de bază de comunicare între Client şi Companie sunt:

a) pagina cu ştirile Companiei, aflată în acces liber pe adresa

https://corsaforex.com/ro/company-news.aspx

b) poşta electronică, indicată la deschiderea subcontului;

c) telefon, numărul căruia a fost indicat la deschiderea subcontului.

11.2. Orice înştiinţare expediată prin intermediul mijloacelor de comunicare indicate în punctele 11.1.а şi 11.1.b, se consideră a fi recepţionată de către Client peste o zi după momentul expedierii.

12. Înştiinţare de riscuri ale Clientului.

12.1. Riscul pierderilor în procesul de tranzacţionare pe pieţile financiare poate fi considerabil şi poate duce la pierderea mijloacelor financiare. Deschizînd subcontul la Companie, Clientul recunoaşte existenţa a astfel de riscuri şi îşi asumă responsabilitatea totală de evidenţă şi de evitare a lor.

12.2. Clientul poate pierde mijloacele financiare, folosite în cadrul operaţiunilor de arbitraj de pe subcontul deschis la Companie.

12.3. Compania nu poartă responsabilitate pentru pierderile directe sau indirecte cauzate de restricţiile guvernamentale, reguli valutare sau cele de piţă, sistarea tranzacţiilor pe pieţile financiare, acţiuni militare sau alte evenimente numite "evenimente de forţă majoră" şi care nu pot fi controlate de Compania.

12.4. Tranzacţionarea prin intermediul accesului electronic poate să difere de cel de pe pieţile interbancare precum şi de celelalte sisteme de tranzacţionare. Dacă Clientul tranzacţionează prin sistemul electronic, el se supune riscurilor legate de sistem electronic, inclusiv problemele legate de soft.

12.5. În cazul apariţiei greşelilor în cotaţii, Compania îşi lasă dreptul să efectueze modificările necesare pentru a soluţiona orice litigiu provocat de astfel de greşeli.

12.6. Această înştiinţare scurtă nu acoperă toate riscurile în procesul încheierii tranzacţiilor de arbitraj pe pieţile financiare.

13. Ordinea de examinare a litigiilor şi a divergenţelor.

13.1. Părţile încearcă să soluţioneze toate litigiile pe calea tratativelor prin corespondenţă cu prezentarea informaţiei necesare.

13.2. Toate chestiunile legate de determinare a cotaţiilor pentru instrumentele financiare sunt în competenţa unică a Companiei, orice referinţă la cotaţiile din alte sisteme de tranzacţionare nu sunt valabile.

13.3. Litigiile Clientului care reies din prezentul Acord se acceptă spre examinare de către Companie doar în forma scrisă şi în decurs de trei zile calendaristice din momentul apariţiei divergenţei.

13.4. Durata examinării de către Companie a litigiului Clientului constituie nu mai mult de zece zile lucrătoare.
Corsa Capital Investments, Corp.
08.10.2007Cotaţiile FOREX
EURUSD 1,0675 0,15%
GBPUSD 1,2334 -0,02%
USDJPY 115,09 0,12%
USDCHF 1,0052 -0,11%
USDCAD 1,3338 0,14%
EURJPY 122,86 0,28%
EURCHF 1,0731 0,05%
GBPJPY 141,94 0,10%
GBPCHF 1,2397 -0,14%
GOLD 1202,56 -0,07%
#AA 35,41 0,03%
#AAPL 120,05 0,29%
#ADBE 109,76 0,01%
#AIG 66,92 0,97%
#AMD 9,84 0,81%
#AMZN 812,45 0,43%
#AXP 76,62 -0,08%
#BA 159,49 0,32%
#BAC 22,85 1,49%
#BK 44,85 0,07%
#C 56,69 0,07%
#CAT 94,90 1,62%
#CL 52,69 2,26%
#CSCO 30,18 0,73%
#DD 73,37 0,60%
#DIS 107,51 0,23%
#EBAY 30,65 -0,20%
#F 12,40 -0,08%
#GE 30,66 -1,70%
#GOOG 803,79 0,22%
#HD 135,22 -0,12%
#HON 117,90 0,03%
#HPQ 14,80 -0,27%
#IBM 168,92 1,24%
#INTC 36,82 0,76%
#IP 53,81 2,14%
#JNJ 114,88 0,62%
#JPM 83,68 0,49%
#KHC 88,56 0,81%
#KO 41,40 0,68%
#MCD 122,44 0,22%
#MDLZ 45,14 1,22%
#MMM 178,80 0,08%
#MO 69,76 0,33%
#MRK 62,62 3,69%
#MSFT 62,46 0,29%
#NG 3,314 0,21%
#NOK 4,74 0,42%
#ORAN 15,83 0,38%
#PFE 32,06 1,18%
#PG 87,93 3,70%
#QQQ 123,37 0,36%
#S 9,03 0,89%
#SNE 30,48 0,33%
#SPY 227,01 0,48%
#T 41,75 1,84%
#UL 41,92 0,88%
#UTX 110,56 -0,14%
#VZ 53,08 1,38%
#WMT 67,31 -0,42%
#XOM 85,35 0,77%
AUDCAD 1,0058 -0,15%
AUDCHF 0,7582 -0,40%
AUDJPY 86,76 -0,16%
AUDUSD 0,7543 -0,29%
CADCHF 0,7531 -0,24%
CADJPY 86,25 0,00%
CHFJPY 114,39 0,24%
CRSIDX 9811,4 -0,30%
EURAUD 1,4155 0,43%
EURGBP 0,8654 0,17%
NZDCAD 0,9532 -0,47%
NZDCHF 0,7182 -0,72%
NZDJPY 82,24 -0,47%
SILVER 17,00 0,15%
Powered by CorsaCapital